Vijesti i najave

 
176. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP u FBiH
/29.02.2024./
U Sarajevu je 29.02.2024. godine održana 176. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi Pododbora, stručnog tima i radne grupe...
Opširnije >
 
Održana XXII Skupština UPKP FBIH
/19.12.2022./
Dana 19.12.2023. godine u Kiseljaku je održana XXII Skupština UPKP u FBiH, na kojoj je prisustvovao veliki broj članica UPKP u FBiH iz svih deset kantona/županija Federacije BiH. Skupštini je pored članica prisustvovao predstavnik UNDP-a gosp. Alen Robović, koji se obratio prisutnima i pojasnio zajedničke aktivnosti UNDP-a i UPKP u FBiH kao i značaj usvojenih dokumenata od Vlade FBiH...
Opširnije >
 
175. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP u FBiH
/19.12.2023./
U Kiseljaku je 19.12.2023. godine održana 175. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi Pododbora, stručnog tima i radne grupe...
Opširnije >
 
UPKP U FBiH poslao Zahtjev Vladi Federacije BiH
/14.11.2023./
Zahtjev za hitnu primjenu člana 137. Zakona o električnoj energiji u FBiH i pokretanje inicijative za izmjene i dopune navedenog Zakona
Opširnije >
 
174. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP u FBiH
/13.10.2023./
U Mostaru je 13.10.2023. godine održana 174. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi Pododbora, stručnog tima i radne grupe...
Opširnije >
 
173. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP u FBiH
/31.07.2023./

U Kreševu je 31.07.2023. godine održana 173. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi Pododbora, stručnog tima i radne grupe...
Opširnije >
 
172. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP u FBiH
/24.05.2023./
U Travniku je 24.05.2023. godine održana 172. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi Pododbora, stručnog tima i radne grupe...
Opširnije >
 
171. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP u FBiH
/15.03.2023./
U Zenici je 15.03.2023. godine održana 171. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi Pododbora, stručnog tima i radne grupe....
Opširnije >
 
Održana XXI Skupština UPKP FBIH
/15.12.2022./
Dana 15.12.2022. godine u Sarajevu je održana XXI Skupština UPKP u FBiH, na kojoj je prisustvovao veliki broj članica UPKP u FBiH iz svih deset kantona/županija Federacije BiH. Skupštini su pored članica prisustvovali predstavnici UNDP-a gosp. Goran Štefatić menadžer MEG II projekta i prof.dr. Branko Vučijak, koji su se obratili prisutnima ...
Opširnije >
 
170. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP u FBiH
/15.12.2022./
U Sarajevu je 15.12.2022. godine održana 170. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi Pododbora, stručnog tima i radne grupe...
Opširnije >
 
169. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP u FBiH
/11.10.2022./

U Sarajevu je 11.10.2022. godine održana 169. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj je, pored članova Upravnog i Nadzornog odbora, članova Pododbora, stručnog tima i radne grupe, prisustvovala i predstavnica Fonda za zaštitu okoliša FBiH gđa. Elma Hadžić-Ramić...
Opširnije >
 
Studijska posjeta Republici Češkoj
/18.-23.09.2022./
U organizaciji i pod pokroviteljstvom MEG II projekta UNDP-a organizovano je studijsko putovanje u Republiku Češku u periodu od 18.-23.09.2022. godine. Delegaciju su činili prestavnici MEG II projekta, nadležnih entitetskih ministarstava, entitetskih udruženja komunalnih/vodovodnih preduzeća...
Opširnije >
 
Održana druga radionica za obuku potencijalnih trenera
/28. i 29.09.2022./

U Sarajevu je u organizaciji UPKP u FBiH i MEG II projekta UNDP-a održana druga radionica za obuku potencijalnih trenera za primjenu Metodologije za utvrđivanje minimalnih cijena vodnih usluga u FBiH. Moderatori na radionici bili su prof.dr. Branko Vučijak, ispred MEG II projekta UNDP-a i Fuad Mešić, dipl.oec. ispred UPKP u FBiH...
Opširnije >
 
Aktivnosti Pododbora za grijanje UPKP u FBiH
/02.09.2022./

Na osnovu javnih rasprava održanih od 18.8.2022. godine do 23.8.2022. godine u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru na kojima su učešće uzeli i predstavnici preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine koja se bave proizvodnjom, distribucijom i snabdjevanjem toplotnom energijom, a u vezi sa Nacrtima zakona...
Opširnije >
 
168. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP FBiH
/25.07.2022./

U Sarajevu je 25.07.2022. godine održana 168. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj je, pored članova Upravnog i Nadzornog odbora, članova Pododbora, stručnog tima i radne grupe, prisustvovao i direktor Agencije za javne nabavke u BiH gosp. Tarik Rahić...
Opširnije >
 
167. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP FBiH
/24.05.2022./
U Sarajevu je, 24.05.2022. godine održana 167. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj su, pored članova Upravnog i Nadzornog odbora, prisustvovali članovi Pododbora, stručnog bio na Izvještaju tima i radne grupe...
Opširnije >
 
Redovna sjednica Nadzornog odbora UPKP FBiH
/09.05.2022./

Dana 09.05.2022. godine u Sarajevu je održana redovna sjednica Nadzornog odbora UPKP u FBiH, na kojoj su prisustvovali članovi Nadzornog odbora, predsjednik Upravnog odbora i ovlašteni knjigovođa UPKP u FBiH...
Opširnije >
 
Zajednički sastanak predstavnika Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine i predstavnika Udruženja komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske
/23.03.2022./

Sastanku su prisustvovali predsjednik UO UPKP u FBiH Selim Babić i njegov zamjenik Admir Bećirović, te predsjednik Skupštine Udruženja komunalnih i uslužnih djelatnosti RS Aleksandar Vračević i potpredsjednik Dalibor Grabež, ...
Opširnije >
 
Trening na temu "Uvod u upravljanje neprihodovanom vodom"
/16.03.2022./

Udruženje preduzeća komunalne privrede u FBiH je u sklopu projekta Regionalna mreža za izgradnju kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje organizovalo trening za svoje članice...
Opširnije >
 
166. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP FBiH
/23.02.2022./

Dana 23.02.2022. godine u Visokom je održana 166. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj su, pored članova Upravnog i Nadzornog odbora, prisustvovali članovi Pododbora, stručnog tima i radne grupe...
Opširnije >
 
Održana XX Skupština UPKP FBIH
/16.12.2021./

Dana 16.12.2021. godine u Konjicu je održana XX Skupština UPKP FBiH, na kojoj je prisustvovao veliki broj članica Udruženja/Udruge iz svih deset kantona /županija Federacije BiH. Skupštini je prisustvovala zastupnica Predstavničkog/Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH gospođa Jasmina Zubić, koja se obratila prisutnima ...
Opširnije >
 
165. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP FBiH
/16.12.2021./

Dana 16.12.2021. godine u Konjicu je održana 165. redovna sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP FBiH, na kojoj je prisustvovao veliki broj članica Udruženja/Udruge iz svih deset kantona/županija u Federaciji BiH...
Opširnije >
 
Informacija o održanom sastanku Tima za upravljanje projektnim ciklusom
/26.10.2021./

Nakon webinara održanih u februaru i martu ove godine, te četverodnevnog treninga u septembru na temu upravljanja projektnim ciklusom (PCM), dana 26.10.2021. godine u uredu UPKP FBiH održan je i sastanak PCM tima sa regionalnim ekspertom za EU fondove, gosp. Aladinom Ormanovićem ...
Opširnije >
 
164. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH
/14.10.2021./

Dana 14.10.2021 godine u Tešnju je održana 164. redovna sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP FBiH. Domaćin sjednice je bilo JKP „Rad“ d.d. Tešanj, direktor gosp. Adnan Lihić. Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, voditelji Pododbora i članovi stručnih timova...
Opširnije >
 
Četverodnevni trening u okviru projekta "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda", (RCDN)
/31.8.-3.9.2021./

Nakon održanih webinara u februaru i martu ove godine, u okviru projekta "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda", dana 31.8.2021.godine u hotelu Holiday u Sarajevu nastavljen je PCM trening ...
Opširnije >
 
163. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH
/29.07.2021./
Dana 29.07.2021 godine u Jajcu je održana 163. redovna sjednica UO UPKP FBiH. Domaćin sjednice je bilo JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jajce, direktor gosp. Matija Lučić. Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, voditelji Pododbora i članovi stručnih timova UPKP FBiH...
Opširnije >
 
Sastanak Pododbora za grijanje
/07.07.2021./

Dana 07.07.2021. godine, u hotelu Holiday u Sarajevu, održan je sastanak Pododbora za grijanje UPKP FBiH. Sastanku je prisustvovalo 18 učesnika iz 8 komunalnih preduzeća koja se bave snabdijevanjem toplotnom energijom, te prof. dr. Nijaz Delalić sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu...
Opširnije >
 
Javna rasprava: Nacrt Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH
/juni 2021./

Pozivaju se svi zainteresirani da daju svoje primjedbe na Nacrt Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške...
Opširnije >
 
162. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH
/31.05.2021./

Dana 31.05.2021. godine u Sarajevu je održana 162. redovna sjednica UO UPKP FBiH. Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi stručnih timova, te član radne grupe za unapređenje vodnih usluga i radnog tima za evidenciju i praćenje stalnih sredstava...
Opširnije >
 
Obavijest o Projektu "Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH" - WATSAN FBiH - FAZA II
/29.03.2021./
Projekat „Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH“ (WATSAN FBiH) trenutno se implementira u 19 općina/opština/gradova...
Opširnije >
 
Prihvaćena inicijativa za finansiranje Projekta „Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini (za područje Federacije BiH)“
/25.02.2021./
Vlada FBiH je donijela zaključak kojim podržava inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta „Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini (za područje Federacije BiH) “...
Opširnije >
 
161. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH
/24.02.2021./
24.02.2021. godine u Sarajevu je održana 161. redovna sjednica UO UPKP FBiH. Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi stručnih timova i Radne grupe za izradu nacrta metodologije i člana radne grupe za unapređenje vodnih usluga, te člana radnog tima za evidenciju i praćenje stalnih sredstava...
Opširnije >
 
Pripreme Projekta modernizacije vodnih usluga u Federaciji BiH
--finalne verzije dokumenata--

/11.02.2021./
U cilju poboljšanja stanja u sektoru vodosnabijedavanja i odvođenja otpadnih voda u BiH, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, Svjetska banka radi na pripremama za pokretanje Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH,...
Opširnije >
 
Finalni izvještaj o rezultatima testiranja tarifne metodologije
/05.02.2021./
Svaka kap je važna!...
Opširnije >