Statut i pravilnici

STATUT Udruženja/Udruge preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva Federacije Bosne i Hercegovine
16. decembar/prosinac 2021. godine
Statut(.pdf)

   

Pravilnik o upravljanju udruženjem i ljudskim resursima
2021. godina
Pravilnik(.pdf)

   

Pravilnik o finansijskom poslovanju
2021. godina
Pravilnik(.pdf)

   

Etički kodeks i pravila poslovnog ponašanja
2021. godina
Etički kodeks(.pdf)