PROJEKAT SA UNDP BiH
„Podrška Programu reformi komunalnih vodnih usluga u FBiH i promocija primjene tarifne Metodologije“

Osnovni cilj projekta je "Podrška Programu reformi komunalnih vodnih usluga u FBiH i promocija primjene tarifne Metodologije" je prenos stečenog znanja i iskustava na vodovodna preduzeća u FBiH koja nisu uključena u MEG I projekt i podsticanje istih na proces reformi u sektoru vodnih usluga.

 

Prezentacije i dokumenti

1. Predstavljanje Metodologije utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH (.pptx)

2. Osiguranje računovodstvenih preduslova za primjenu Metodologije (.pptx)

3. Poslovni plan i operativni budžet (po troškovnim centrima i konsolidirani) kao preduvjet za primjenu Metodologije (.pptx)

4. Značaj cjelovitog knjiženja stalnih sredstava i proračuna amortizacije za primjenu Metodologije (.pptx)

5. Vrsta i način proracuna cijene vodnih usluga (.pptx)

6. Proračun indikatora produktivnosti operatora (.pptx)

7. Aneks III - Procedura ocjene usaglašenosti sa Metodologijom (.docx)

8. Indikatori uz metodologiju - proračun (.xlsx)

9. Operativni plan - mješovita (.xlsx)

10. Operativni plan - vodna (.xlsx)

11. Tarifni model - planirano stanje (.xlsx)

12. Tarifni model - trenutno stanje (.xlsx)

13. ODLUKA I PROGRAM - “Službene novine Federacije BiH”, broj 14/22: ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE VODNIH USLUGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I KORIŠTENJE NAJAVLJENE FINANCIJSKE I TEHNIČKE POTPORE (.pdf)

14. Završni event Projekta (.pptx)

 

Značajne aktivnosti

U organizaciji Projekta općinskog okolišnog razvoja MEG održana konferencija: "Razvoj sektora vodnih usluga u Bosni i Hercegovini" kojeg provodi UNDPBiH

Održana Četvrta tematska konferencija vodovodnih preduzeća u FBiH na temu: „Reformski procesi u sektoru vodnih usluga“

Održana Treća tematska konferencija vodovodnih preduzeća u FBiH na temu: „Praktična iskustva u primjeni tarifne metodologije“

Održana druga Tematska konferencija vodovodnih preduzeća u FBiH na temu: „Uticaj amortizacije na finansijski rezultat i likvidnost vodovodnih preduzeća“

Održana Prva Tematska konferencija vodovodnih preduzeća u FBIH na temu: „Modeli unosa vodnih dobara u poslovne knjige i njihovo računovodstveno knjiženje u JKP i JLS“