23.04.2024. godine je u organizaciji Projekta općinskog okolišnog razvoja MEG u Sarajevu održana konferencija: "Razvoj sektora vodnih usluga u Bosni i Hercegovini" kojeg provodi UNDPBiH

Konferencija "Razvoj sektora vodnih usluga u BiH" pokazala je značajan napredak i predstavila ključne korake prema održivom razvoju sektora vodnih usluga u Bosni i Hercegovini. Konferencija je okupila predstavnike resornih ministarstava, međunarodnih i domaćih organizacija, sektorskih udruženja, javnih vodovodnih preduzeća, lokalnih vlasti i drugih relevantnih aktera.
Konferenciju je organizovao Projekat općinskog okolišnog razvoja MEG2, kojeg zajednički finansiraju Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, Embassy of Sweden in Sarajevo, Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini, kao i Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a provodi ga UNDPBiH.

Na konferenciji su predstavljeni dosadašnji rezultati MEG2 projekta, s naglaskom na unapređenje finansijskog i operativnog učinka javnih komunalnih preduzeća i lokalnih uprava, te pravni i operativni okvir za njihov rad.
Tokom konferencije je naglašena potreba za daljnjim reformama u sektoru vodnih usluga.