Metodologija utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH

Vlada FBiH usvojila Metodologiju utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji BiH 


Odluka Vlade FBiH Metodologija proračuna vodnih usluga (.pdf)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 16/22: METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (.pdf)