PODODBORI UPKP U FBIH

1. Međunarodna saradnja
2. Vodosnabdijevanje i odvodnja
3. Zbrinjavanje otpada
4. Grijanje i gas
5. Pogrebne djelatnosti
6. Parkovi
7. Odnosi sa javnošću i informisanje
8. Tržnice-pijace