Poboljšani uslovi vodosnabdijevanja u visinskom dijelu ulice Klopački put - JP “Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Zenica   

JP ViK d.o.o. Zenica je uspješno okončalo radove na izgradnji vodovodne linije u ulici Klopački put, čime je riješen problem nedovoljnog pritiska i poboljšani uslovi vodosnabdijevanja za tridesetak domaćinstava u visinskoj zoni Klopačkog puta. Realizacijom ove investicije je omogućeno i proširenje obuhvata javnog vodovodnog sistema na dio naselja u kojem pitanje vodosnabdijevanja do sada nije bilo riješeno ni na kakav način.
U okviru investicije „Klopački put“ je izgrađeno 220 metara nove vodovodne linije kao i 6 vodomjernih okana. Sve radove na izgradnji nove vodovodne linije je vlastitim ljudskim i materijalnim kapacitetima izvelo JP ViK d.o.o. Zenica.
Ukupna vrijednost investicije iznosi 62.000 KM i finansirana je akumuliranim novčanim sredstvima JP ViK d.o.o. Zenica.
Uspješnom realizacijom ove investicije JP ViK d.o.o. Zenica još jednom dokazuje opredjeljenost da kroz projekte kvalitetnog i dugoročnog rješavanja pitanja snabdijevanja pitkom vodom kontinuirano doprinosi poboljšanju uslova života građana Zenice.