Studenti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu posjetili su Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila   

Studenti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu posjetili su Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila, a s obzirom na to da KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo upravlja modernim postrojenjem za prečišćavanjem otpadnih voda u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa redovnim aktivnostima Internacionalnog univerziteta u Sarajevu tokom semestra se organizuju posjete studenata određenim industrijskim postrojenjima i poslovnim subjektima čiji je rad povezan sa nastavnim jedinicama koje se realizuju u okviru redovnog nastavnog procesa.
Kroz predmet Obnovljivi izvori energije studenti se educiraju o tretiranju otpada sa ciljem energetskog iskorištenja i primjenom tehnologija anaerobne fermentacije komunalnog otpada.
Realizacija navedene posjete im je bila od velike koristi u daljnjoj realizaciji nastavnog procesa na njihovoj visokoobrazovnoj instituciji jer su imali priliku u praksi vidjeti procese o kojima uče na redovnoj nastavi.