VODOSNADBIJEVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

Aktuelnosti vezane za snadbijevanje pitkom vodom i odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda
   

Direktori komunalnih preduzeća USK-a uputit će inicijativu za subvencioniranje troškova električne energije

Prijave za radionice u okviru Projekta: "Podrška Programu reformi komunalnih vodnih usluga u FBiH i promocija primjene tarifne Metodologije"

Studijska posjeta Republici Češkoj

U Sarajevu održana druga radionica za obuku potencijalnih trenera

U toku prezentacije programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH i metodologije za utvrđivanje najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH

Obuka predstavnika Udruženja/Udruge poduzeća/preduzeća komunalne privrede u FBiH za primjenu metodologije utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH

Vlada FBiH i međunarodni partneri predvode reformu vodnih usluga

Vlada FBiH usvojila Program za unapređenje vodnih usluga u Federaciji BiH

Vlada FBiH usvojila Metodologiju utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji BiH

Održana Prezentacija naprednih rješenja za nadzor i optimizaciju rada komunalne privrede u zgradi Vlade USK

Javna rasprava: Nacrt Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH

Prihvaćena inicijativa za finansiranje Projekta „Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini (za područje Federacije BiH)“

Finalni izvještaj o rezultatima testiranja tarifne metodologije

Finalne verzije dokumenata u okviru pripreme Projekta modernizacije vodnih usluga u FBiH

Javne konsultacije u procesu pripreme Projekta modernizacije vodnih usluga u Federaciji BiH

Obavijest o Projektu "Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH" - WATSAN FBiH - FAZA II

Aktivnosti po projektu Regionalna mreže za izgradnju kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda

RCDN webinar - „Financijski aspekti poslovanja vodovodnih preduzeća u svjetlu COVID-19 pandemije i podrška jedinica lokalne samouprave“

Projekat „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda"

Razmjena iskustava među jednakima (Peer Exchange) u okviru projekta "RCDN"