Učešće u MEG projektu i poziv UNDP Bosnia and Herzegovina na prezentaciju ostvarenih rezultata kao primjera dobre prakse iz Tešnja

Komunalno preduzeće već nekoliko godina zajedno sa Općinom Tešanj, a na poziv UNDP-a učestvuje u MEG projektu općinskog okolišnog upravljanja.
1.100.000,00 KM obezbjeđeno je kroz dosadašnje učešće u ovom projektu, a sredstva su uglavnom usmjerena na izgradnje novih vodovoda, poput vodovoda Raduša.
Osim finansijske koristi komunalno preduzeće i Općina Tešanj tokom cijelog projekta imaju podršku eksperata iz oblasti vodosnabdijevanja, usvajamo nova znanja i primjenjujemo nova iskustva na sistem vodosnabdijevanja. Trenutno se kroz ovaj projekat prati realizacija cca. 100 indikatora preduzeća, a monitoring uspješnosti rade angažovani neovisni konsultanti od strane UNDP-a na kvartalnom nivou.
Na poziv UNDP-a direktor preduzeća Hasan Handžić prezentovao je dostignute rezultate JP RAD d.d. Tešanj na velikoj zajedničkoj konferenciji organizovanoj od strane UNDP-a u hotelu Hills u Sarajevu kao jednog od najuspješnijih komunalnih preduzeća u ovom projektu što pokazuju i indikatori u prilogu ove objave.
Komunalno preduzeće prepoznato je kao lider u ovoj oblasti u BiH.
Konferenciji su prisustvovali vođe timova za realizaciju projekta, predstavnici Vlada Švicarske i Češke, načelnici općina, direktori komunalnih preduzeća u 30 lokalnih zajednica, mediji i ostali gosti.