Jadranska bb/2, 71000 Sarajevo, upkp@bih.net.ba, tel/fax:+387 33 217 419
Udruženje / Udruga poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH

Međunarodna saradnja i projekti

Konačni Izvještaj o analizi sistem produžene odgovornosti proizvođača u BIH za ambalažu, ambalažni otpad i EE otpad

Finalna Matrica zaprimljenih komentara na Izvještaj o analizi sistem produžene odgovornosti proizvođača u BIH za ambalažu, ambalažni otpad i EE otpad

Matrica komentara na POPR izvjestaj u BiH 2018_03_18dokument

Analiza sektora upravljanja čvrstim komunalnim otpadom - Strateški pravci i planiranje investicija do 2025.g.

Analiza sektora upravljanja čvrstim komunalnim otpadom - Strateški pravci i planiranje investicija do 2025.g.dokument
SWM Sector Review Report_FBiH_2018.01.17dokument - engleski

Dopis Svjetskoj banci u BiH: Komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi na Nacrt izvještaja – Analiza sistema produžene odgovornosti proizvođača u Bosni i Hercegovini za ambalažu, ambalažni otpad i EE otpad

DOPISdokument
NACRT - Analiza sistema produžene odgovornosti proizvođača u Bosni i Hercegovini za ambalažu, ambalažni otpad i EE otpaddokument

GoAL WaSH - Pregled projekta i letci koji su pripremljeni za podizanje svijesti građana, vijećnika i djece

GoAL WaSH Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i HercegoviniPregled projekta
Letak za korisnikeletak
Letak za vijećnikeletak
Savjeti kako možemo smanjiti potrošnju vodeletak za djecu

Institucionalni pregled sektora komunalnih vodnih usluga u BiH (FINALNI NACRT)

Institucionalni pregled sektora komunalnih vodnih usluga u BiH (FINALNI NACRT)dokument

Pregled mjera za razvoj kapaciteta koje će se implementirati u 2018. godini, Brzi rezultati (QW)

Pregled mjera za razvoj kapaciteta koje će se implementirati u 2018. godini, Brzi rezultati (QW)dokument

Projektni zadatak za koordinatore (fokalne tačke) 2.nacrt

Projektni zadatak za koordinatore (fokalne tačke) 2.nacrtdokument

Projekat "Poređenje rezultata poslovanja-Benchmarking"

Dopis Saveza općina i gradova FBiHdokument
Dostava tražene dokumentacijedokument

UNDP - Nastavak projekta GoAL WaSH: Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije

UNDP - Nastavak projekta GoAL WaSH: Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalizacijedokument

Izvještaj sa sastanka savjetodavnog odbora u sklopu projekta "Upravljanje infrastrukturnim sredstvima", Beograd 05.06.2017. godine

Izvještaj sa sastanka savjetodavnog odbora u sklopu projekta "Upravljanje infrastrukturnim sredstvima"dokument

Informacija o potpisanom Memorandumu o pristupu "DANUBIS platformi" o prikupljanju podataka o stanju vodovodnih JKP u Bosni i Hercegovini

U Beču je pod pokroviteljstvom Svjetske banke, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i Međunarodnog udruženja vodovoda dunavskog sliva (IAWD) u periodu od 17-19. maja 2017. godine održana 5. konferencija Dunavskog vodnog programa.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici svih saveza općina i gradova i udruženja vodovodnih preduzeća iz 17 zemalja dunavskog sliva: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Mađarske Moldavije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine, uključujući i njihove mrežne organizacije NALAS i IAWD.

Na konferenciji su također učestvovali i predstavnici međunarodnih financijskih institucija i donatora: Svjetska banka, IFC, Ministarstvo financija Republike Austrije, KfW, SDC/SECO, GIZ, IWA, Evropska komisija, ICPDR.

Tokom konferencije, održan je sastanak bosansko-hercegovačke delegacije sa delegacijom Svjetske banke koje je predvodio jedan od izvršnih direktora, gospodin Guangzhe Chen.

U bosansko-hercegovačkoj delegaciji bili su predstavnici Aqusan mreže u BiH, Distrikta Brčko, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Saveza općina i gradova FBiH, Udruženja Vodovodi RS, Udruženja poslodavaca komunalne privrede FBiH, te vodovodnih preduzeća iz Banja Luke, Bijeljine i Velike Kladuše.

Važno je napomenuti da je na sastanku potpisan Memorandum o pristupu "DANUBIS platformi" o prikupljanju podataka o stanju vodovodnih JKP u BiH.

Memorandum je potpisan između Međunarodnog udruženja vodovoda dunavskog sliva (IAWD), sa jedne strane i Udruženja poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH, (Pododbor UPKP FBiH za vodosnabdijevanje i kanalizaciju), Udruženja vodovoda RS i Saveza općina i gradova Federacije BiH, sa druge strane.

Tokom sastanka prezentirana su dosadašnja postignuća, tekući projekat Institucionalnog pregleda sektora voda, te razmotrene mogućnosti uspostave novih modela saradnje između institucija i organizacija iz BiH i Svjetske banke.

Predstavnici Svjetske banke su potvrdili svoju opredijeljenost da pomognu BiH u tranziciji sektora voda i zaštite okoliša kroz različite programe jačanja institucionalno-pravnog okvira i izgradnji različitih modela financiranja kapitalnih investicija.

VAŽNA OBAVIJEST ZA VODOVODNA JKP U FEDERACIJI BIH

U okviru projekta GIZ ORF MMS zajedno sa našim partnerskim organizacijama sprovodimo ispitivanje tržišta u okviru naših napora da razvijemo proizvode koji su ekonomski održivi i usmjereni ka zahtjevima tržišta, a u vezi sa ciljem da se poboljšaju opštinske/općinske usluge u sektoru vodoprivrede u Jugoistočnoj Evropi. Svrha ovog upitnikla je da se ispitaju mišljenja, perspektive, stavovi i ubjeđenja predstavnika naših potencijalnih kupaca/klijenata: lokalnih vlasti i javnih komunalnih preduzeća/poduzeća u regionu. Željeli bismo od Vas da dobijemo odgovore u vezi sa četiri potencijalna proizvoda – Savjetodavne usluge u oblasti upravljanja infrastrukturnim sredstvima u sektoru vodoprivrede, Savjetodavne usluge u obasti smanjenja neprihodovane vode; Sistem podrške za donošenje odluka o planiranju ulaganja u sektoru vodoprivrede; Dunavska konferencija za vode.

Svi odgovori koje budete davali su povjerljivi i biće analizirani u zbirnoj formi.

Prije nego što odgovorite na pitanja, molimo Vas da pročitate instrukcije koje se nalaze iznad pitanja. Mi se unaprijed zahvaljujemo za Vaše vrijeme i uloženi trud uz informaciju da je za popunjavanuje upitnika predviđeno oko četrdesetak minuta.

Molimo vas, vrlo je važno da popunite upitnik, na linku koji smo Vam poslali, do 28.04.2017. godine, u suprotnom nećete imati mogućnosti aplicirati za projekte koji će se finansirati od međunarodnih organizacija GIZ ORF MMS.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Tehničkom sekretaru UPKP FBiH.

Poziv Vodovodnim JKP u FBiH za sastanak

Poziv Vodovodnim JKP u FBiH za sastanakdokument

Informativni paketi - Konferencija u Banja Luci

u Banja Luci je 5. i 6. aprila 2017. godine održana regionalna konferencija pod nazivom „Održivost vodnih usluga u Bosni i Hercegovini“. U okviru konferencije učesnici su se upoznali sa planiranim programima za jačanje kapaciteta koji su organizirani kroz program „Dunavsko partnerstvo za učenje“ i čiji početak se očekuje u narednom periodu.

Ovom prilikom vas obavještavamo da je produžen rok za registraciju do 8. maja 2017. godine.

Za svaki od navedenih programa jačanja kapaciteta su pripremljeni informativni paketi koje Vam dostavljamo u prilogu. Informativni paketi sadrže:

a. Informativni letak za programe upravljanja imovinom, energijska efikasnost i upravljanje ne-prihodovanom vodom;

b. Pozive za učešće u programima s detaljnijim informacijama o programima;

c. Registracijske obrasce za JVP/JKP.

Upravljanje imovinom_Letakdokument
Upravljanje imovinom_Pozivnicadokument
Upravljanje imovinom_Obrazac za prijavudokument
Energijska efikasnost_Letakdokument
Energijska efikasnost_Pozivnicadokument
Energijska efikasnost_Obrazac za prijavudokument
Upravljanje ne-prihodovanom vodom_Letakdokument
Upravljanje ne-prihodovanom vodom_Pozivnicadokument
Upravljanje ne-prihodovanom vodom_Obrazac za prijavudokument

Održivost vodnih usluga u Bosni i Hercegovini

5. i 6. Aprila 2017. godine u Banja Luci je održana regionalna konferencija pod nazivom ¨Održivost vodnih usluga u BiH“ u organizaciji Udruženja za oblasti voda i zaštitu okoliša ¨Aquasan mreža u BiH¨, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u BiH, Udruženja ¨Vodovodi Republike Srpske¨ i Udruženja poslodavaca komunalne privrede Federacije BiH, te Savez općina i gradova FBiH i Savez opština i gradova RS.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Sporazumi o saradnji su potpisani sa asocijacijama:

  • CISPEL -NACIONALNA KONFEDERACIJA JAVNIH SLUŽBI REGIJE TOSKANA FIRENCA
  •  
  • “CITADINA” LIGA sa sjedištem u  Brašovu, Rumunija.

U ovim sporazumima je istaknuta zainteresovanost strana u sporazumu za razmjenu iskustava iz oblasti javnih komunalnih usluga, kao i razmjenu pravnih akata i propisa iz oblasti njihove djelatnosti.Takođe, ohrabruju se i podržavaju uspostavljanje i razvijanje poslovnih odnosa između firmi-članica dvije asocijacije.