Jadranska bb/2, 71000 Sarajevo, upkp@bih.net.ba, tel/fax:+387 33 217 419
Udruženje / Udruga poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH

Aktuelnosti

Problematika zbrinjavanja komunalnog otpada u Federaciji BiH i posljedice neusvajanja Strategije o zaštiti okoliša u Federaciji BiH

Odgovore na pitanja sačinio je Stručni tim UPKP FBiH, koji su bili predočeni Upravnom odboru (kao informacija) na 154. sjednici, održanoj 11.06.2019. godine.

Konačni Izvještaj o analizi sistem produžene odgovornosti proizvođača u BIH za ambalažu, ambalažni otpad i EE otpad

Finalna Matrica zaprimljenih komentara na Izvještaj o analizi sistem produžene odgovornosti proizvođača u BIH za ambalažu, ambalažni otpad i EE otpad

Matrica komentara na POPR izvjestaj u BiH 2018_03_18dokument

Seminar Udruženja/Udruge Poslodavaca Komunalne Privrede i Fonda za zaštitu okoliša FBiH na temu: "KAKO APLICIRATI ZA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH"

Dana,12.03.2018. godine u hotelu Terme na Ilidži sa početkom u 09:00 sati održan je zajednički, jednodnevni seminar Udruženja/Udruge Poslodavaca Komunalne Privrede i Fonda za zaštitu okoliša FBiH na temu: "KAKO APLICIRATI ZA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH", na kojem je bilo prisutno više od 80 učesnika i koji je bio propraćen na nekoliko TV stanica i portala

Detaljno i uz dodatna objašnjenja predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su objašnjavali prisutnima kako i na koji način popuniti potrebnu dokumentaciju kojom bi aplicirali za određena sredstva, potrebna za realizaciju projekta.

Prisutni su bili predstavnici komunalnih preduzeća iz cijele FBiH gdje su se dodatno informisali o aplikaciji vezanoj za povlačenje sredstava od Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

U narednom periodu se očekuje još ovakvih seminara kako bi se unaprijedila saradnja sa Fondom za zaštitu okoliša i JKP, a u cilju poboljšanja kvaliteta projekata kojim se aplicira.

Prezentacije koje je Stručni tim Fonda prezentirao učesnicima:

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH prezentacija
Kako aplicirati na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša FBiH prezentacija
PRIPREMA, PRAĆENJE I REALIZACIJA PROJEKATA prezentacija
Revolving fond za zaštitu voda i reciklažu otpada ZViRO Fonda za zaštitu okoliša FBiH prezentacija

Analiza sektora upravljanja čvrstim komunalnim otpadom - Strateški pravci i planiranje investicija do 2025.g.

Analiza sektora upravljanja čvrstim komunalnim otpadom - Strateški pravci i planiranje investicija do 2025.g.dokument
SWM Sector Review Report_FBiH_2018.01.17dokument - engleski

Dopis Svjetskoj banci u BiH: Komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi na Nacrt izvještaja – Analiza sistema produžene odgovornosti proizvođača u Bosni i Hercegovini za ambalažu, ambalažni otpad i EE otpad

DOPISdokument
NACRT - Analiza sistema produžene odgovornosti proizvođača u Bosni i Hercegovini za ambalažu, ambalažni otpad i EE otpaddokument

Dopis nadležnim organima i institucijama u FBiH: Zaključci sa prvog Simpozija upravljanja komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine, održanog 30.11.2017. godine u Sarajevu

DOPISdokument
PRILOG DOPISA - ZAKLJUČCIdokument

Prvi Simpozij upravljanja komunalnim otpadom u Federaciji BiH - fotogalerija

1 / 36
2 / 36
3 / 36
4 / 36
5 / 36
6 / 36
7 / 36
8 / 36
9 / 36
10 / 36
11 / 36
12 / 36
13 / 36
14 / 36
15 / 36
16 / 36
17 / 36
18 / 36
19 / 36
20 / 36
21 / 36
22 / 36
23 / 36
24 / 36
25 / 36
26 / 36
27 / 36
28 / 36
29 / 36
30 / 36
31 / 36
32 / 36
33 / 36
34 / 36
35 / 36
36 / 36

Sponzori Prvog Simpozija upravljanja komunalnim otpadom u Federaciji BiH

Zahvaljujemo se Sponzorima Prvog Simpozija upravljanja komunalnim otpadom u Federaciji BiH:

PALFINGER - PK d.o.o. RIJEKA –GENERALNI ZASTUPNIK ZA BiH

TEHNIX d.o.o. DONJI KRALJEVAC, REPUBLIKA HRVATSKA

TERRA BIH d.o.o. HADŽIĆI, BOSNA I HERCEGOVINA

GRADATIN d.o.o. SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA

REGENERACIJA d.o.o. VELIKA KLADUŠA, BOSNA I HERCEGOVINA

INTER AUTO d.o.o. SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA

AUTOELEKTRA d.o.o. SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA

SPONZORI - Plakat
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Institucionalni pregled sektora komunalnih vodnih usluga u BiH (FINALNI NACRT)

Institucionalni pregled sektora komunalnih vodnih usluga u BiH (FINALNI NACRT)dokument

Pregled mjera za razvoj kapaciteta koje će se implementirati u 2018. godini, Brzi rezultati (QW)

Pregled mjera za razvoj kapaciteta koje će se implementirati u 2018. godini, Brzi rezultati (QW)dokument

Projektni zadatak za koordinatore (fokalne tačke) 2.nacrt

Projektni zadatak za koordinatore (fokalne tačke) 2.nacrtdokument

POZIV JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA KOJA SE BAVE ZBRINJAVANJEM KOMUNALNOG OTPADA ZA DOSTAVU STRUČNIH RADOVA

POZIV JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA KOJA SE BAVE ZBRINJAVANJEM KOMUNALNOG OTPADA ZA DOSTAVU STRUČNIH RADOVAdokument

Pododbor UPKP FBiH za upravljanje otpadom - TEME ZA PRIPREMU STRUČNIH RADOVA

TEME ZA PRIPREMU STRUČNIH RADOVAdokument

ZAPISNIK I ZAKLJUČCI SA PRVOG RADNOG SASTANKA PODODBORA UPKP FBIH ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U FEDERACIJI BIH

ZAPISNIK I ZAKLJUČCI SA PRVOG RADNOG SASTANKA PODODBORA UPKP FBIH ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U FEDERACIJI BIH dokument

Nacrt Izvještaja svjetske banke - Pregled sektora zbrinjavanja čvrstog otpada i preporuke za reforme i investicije u sektor

Nacrt Izvještaja svjetske banke - Pregled sektora zbrinjavanja čvrstog otpada i preporuke za reforme i investicije u sektor dokument

JKP Bašbunar: Stečaj ne mora značiti i kraj preduzeća

Asim Sunulahpašić u JKP Bašbunar Travnik obavio je jedan od najboljih i najbržih stečaja u BiH. Sada redovno izmiruju tekuće obaveze, vraćaju dugove i investiraju

Da stečaj nužno ne mora značiti i kraj nekog preduzeća, pokazuje primjer Javnog komunalnog preduzeća Bašbunar Travnik. Ovo preduzeće je opstalo, svi radnici zadržani, za one koji su ispunili uslove za odlazak u penziju uplaćen je novac fondovima, redovno se izmiruju tekuće obaveze, plaćaju dugovi, a uspjeli su za tri godine investirati i 650.000 KM.

Najbrže proveden stečaj u BiH

Stečaj u Bašbunaru je vjerovatno najbrže proveden stečaj u našoj zemlji, a ljudi koji trenutno rukovode preduzećem tvrde i da je jedan od najbolje urađenih u BiH.

– Stečaj je pokrenut 24. decembra 2013, a za stečajnog upravnika sam imenovan ja. Vjerovatno je ovo bio i najbrže proveden stečaj u BiH i okončan je usvajanjem plana reorganizacije – sanacionog plana. Sud je nakon usvajanja plana zaključio stečaj za nepunih šest mjeseci 9. juna 2014. godine. Sud je odredio da stečajni upravnik i Odbor povjerilaca nadziru provođenje plana reorganizacije u periodu od šest godina, do kada bi se utvrđene obaveze iz stečajnog postupka trebale namiriti u potpunosti, kazao je Asim Sunulahpašić.

On je objasnio da su prijavljena ukupna potraživanja u stečajnom postupku 7,6 miliona KM, a nakon provođenja plana reorganizacije koji je pripremio stručni tim, JKP Bašbunar je u obavezi da u tom periodu uplati 1,8 miliona KM.

– Pored toga što moramo redovno poslovati, izmirivati obaveze dobavljačima, isplaćivati plaće, doprinose, poreze, uspjeli smo investirati u ovom periodu. Samo smo PDV-a platili zaključno sa 2016. godinom 1,237 miliona KM. Isplatili smo po stečajnom planu, zaključno sa 2016. oko 950.000 KM. Za neto plaće smo dali 2,5 miliona KM, 1,556 miliona KM doprinosa, za topli obrok 1,138 miliona KM. Poslali smo dio ljudi u penziju i za njih platili oko 300.000 KM doprinosa. Redovno održavamo Odbor povjerilaca i redovno informišemo o stanju Sud, istakao je Sunulahpašić, dodavši da je veoma zadovoljan kako napreduje ovo preduzeće, čiji je, inače, 100-postotni vlasnik Općina Travnik.

Interesovanja drugih gradova

Husein Eminović, glavni koordinator JKP Bašbunar Travnik u stečaju, objasnio je da su postignuti efekti u planu reorganizacije te da stečajni dužnik ostaje isto pravno lice koje nastavlja poslovanje u čitavom ili dijelu svoje imovine, da se finansijskim, organizaciono-proizvodnim i pravnim mjerama stečajni dužnik osposobljava za ponovno ostvarivanje dobiti, da povjerioci svoja potraživanja namiruju iz budućih prihoda preduzeća, a ne iz prodaje njegove imovine, da nakon zaključenja stečajnog postupka dužnik ponovo stiče pravo slobodnog raspolaganja imovinom koja se nalazila u stečajnoj masi, te da se u ovom konceptu stečaja ne vrši klasično otpuštanje radnika, nego se višak rješava kroz prirodni odliv, prijevremeno penzionisanje i odlazak u punu penziju, uz plaćanje svih obaveza koje je preduzeće dužno uplatiti za pojedinca.

JKP Bašbunar u stečaju svojim radom za prethodne tri godine uplatio je sve što je u stečajnom planu. Tako smo 36. rata uplatili bez dana kašnjenja, uplatili i obaveze prema Upravi za indirektno oporezivanje i Poreznoj upravi Federacije BiH, dobavljačima, radnicima. Ostaje nam da uplatimo još 36 rata. Naš rad je postao predmet interesovanja i drugih gradova i općina jer su uglavnom lokalna javna komunalna preduzeća u njihovom vlasništvu. U Jablanici se stečaj provodi na isti način kao kod nas i isti je stečajni upravnik. Sunulahpašić je znao detektovati problem, što je najbitnije, i postavio je sve na svoje mjesto. Zbog toga su nas zvali iz Bugojna, Živinica, Jajca da se raspitaju za način kako radimo, istakao je Eminović.

On je naglasio da imaju odličnu saradnju sa načelnikom Općine Admirom Hadžiemrićem i premijerom Srednjebosanskog kantona Tahirom Lendom.

Edin Teskeredžić, koordinator Sektora pravnih poslova u Bašbunaru, tvrdi da je jedan od uzroka problema u poslovanju bio veliki broj zaposlenih. U 2008. bila su 152 zaposlena, do 2013. broj je smanjen na 128, ali je i to bilo nerealno puno jer troškovi plate, toplog obroka i doprinosa za njih u ukupnoj strukturi firme su bili 46 posto. Kroz stečaj je broj zaposlenih sveden na sadašnjih 107.

Gorući problem ove firme je deponovanje smeća na Regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici, gdje nas tona dovezenog otpada sa PDV-om košta 52,5 maraka. Račun za juli je bio 34.500 KM. To je najveća stavka u troškovima. Iza nje je električna energija koju smo sveli sa nekih 40 i nešto na oko 30.000 KM. Naša lokalna deponija koja nas je koštala oko 4.500 KM mjesečno je iz političkih razloga zatvorena 2007. godine. Nemamo drugog rješenja osim da vozimo smeće u Zenicu, kazao je Teskeredžić.

Naplata za vodu je kod fizičkih lica u Travniku prije stečaja iznosila 50 posto, a sada je 85 posto kod fizičkih i preko 95 posto kod pravnih lica.

Hemijski čistija voda

Amar Topčić, koordinator tehničke službe Bašbunara, priča da su imali veliki gubitak vode na izvorištu Bašbunar te su ušli u projekat da višak vode sa tog izvorišta prebace u centralni rezervoar Kupilo, gdje će smanjiti pumpanje vode sa Plave vode i na taj način smanjiti i troškove električne energije. Izvršene analize su, veli, pokazale da je hemijski ispravnija voda sa izvorišta Bašbunar, nego na izvorištu Plava voda. Projekat je koštao 105.000 KM, izmijenjen je kilometar cijevi koja je bila azbestno-cementna i postavljene su PCN cijevi.

Izvor: Stečaj ne mora značiti i kraj preduzeća – Oslobodjenje.ba

Foto: Muhamed Tunović

Pripremio: Mirza Dajić

Projekat "Poređenje rezultata poslovanja-Benchmarking"

Dopis Saveza općina i gradova FBiHdokument
Dostava tražene dokumentacijedokument

UNDP - Nastavak projekta GoAL WaSH: Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije

UNDP - Nastavak projekta GoAL WaSH: Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalizacijedokument

Izvještaj sa sastanka savjetodavnog odbora u sklopu projekta "Upravljanje infrastrukturnim sredstvima", Beograd 05.06.2017. godine

Izvještaj sa sastanka savjetodavnog odbora u sklopu projekta "Upravljanje infrastrukturnim sredstvima"dokument

Zahtjev za tumačenje Zakona o javnim nabavkama BiH

Zahtjev za tumačenje Zakona o javnim nabavkama BiHdopis

Informacija o potpisanom Memorandumu o pristupu "DANUBIS platformi" o prikupljanju podataka o stanju vodovodnih JKP u Bosni i Hercegovini

U Beču je pod pokroviteljstvom Svjetske banke, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i Međunarodnog udruženja vodovoda dunavskog sliva (IAWD) u periodu od 17-19. maja 2017. godine održana 5. konferencija Dunavskog vodnog programa.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici svih saveza općina i gradova i udruženja vodovodnih preduzeća iz 17 zemalja dunavskog sliva: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Mađarske Moldavije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine, uključujući i njihove mrežne organizacije NALAS i IAWD.

Na konferenciji su također učestvovali i predstavnici međunarodnih financijskih institucija i donatora: Svjetska banka, IFC, Ministarstvo financija Republike Austrije, KfW, SDC/SECO, GIZ, IWA, Evropska komisija, ICPDR.

Tokom konferencije, održan je sastanak bosansko-hercegovačke delegacije sa delegacijom Svjetske banke koje je predvodio jedan od izvršnih direktora, gospodin Guangzhe Chen.

U bosansko-hercegovačkoj delegaciji bili su predstavnici Aqusan mreže u BiH, Distrikta Brčko, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Saveza općina i gradova FBiH, Udruženja Vodovodi RS, Udruženja poslodavaca komunalne privrede FBiH, te vodovodnih preduzeća iz Banja Luke, Bijeljine i Velike Kladuše.

Važno je napomenuti da je na sastanku potpisan Memorandum o pristupu "DANUBIS platformi" o prikupljanju podataka o stanju vodovodnih JKP u BiH.

Memorandum je potpisan između Međunarodnog udruženja vodovoda dunavskog sliva (IAWD), sa jedne strane i Udruženja poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH, (Pododbor UPKP FBiH za vodosnabdijevanje i kanalizaciju), Udruženja vodovoda RS i Saveza općina i gradova Federacije BiH, sa druge strane.

Tokom sastanka prezentirana su dosadašnja postignuća, tekući projekat Institucionalnog pregleda sektora voda, te razmotrene mogućnosti uspostave novih modela saradnje između institucija i organizacija iz BiH i Svjetske banke.

Predstavnici Svjetske banke su potvrdili svoju opredijeljenost da pomognu BiH u tranziciji sektora voda i zaštite okoliša kroz različite programe jačanja institucionalno-pravnog okvira i izgradnji različitih modela financiranja kapitalnih investicija.

ZAPISNIK I ZAKLJUČCI SA PRVOG RADNOG SASTANKA PODODBORA UPKP FBIH ZA VODOSNABDIJEVANJE I KANALIZACIJU U FEDERACIJI BIH

9 maja 2017. godine na Vlašiću je održan radni sastanak Pododbora UPKP FBiH za vodosnabdijevanje i kanalizaciju. Predsjednik Upravnog odbora UPKP FBiH gosp. Babić Selim, pozdravio je prisutne, poželio uspješan rad i naglasio da je ovo jedan od segmenata kojim UPKP FBiH pokušava dati podršku i pomoć svojim članicama.Voditelj Pododbora gosp. Kekić Edin i zamjenik gosp. Čaušević Osman su u kratkim crtama predstavili rad Pododbora UPKP FBiH, uz želje da se sljedeći put okupimo u što većem broju.

Na sastanku je prisustvovalo oko 20 predstavnika Vodovodnih JKP iz FBiH, predstavnici Aquasan mreže BiH i predstavnik Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD).

Učesnici su izrazili zadovoljstvo pruženom prilikom da razmjene informacije, ali i da saznaju više o ponudi međunarodnih financijskih institucija i donatora, te da pokušaju uskladiti potrebe i ponude.

Važna tačka dnevnog reda bila je potreba potpisivanja Memoranduma o razumijevanju za prikupljanje podataka o stanju Vodovodnih JKP u BiH. Ucesnici su upoznati da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, tj.Sektor za vodne resurse, turizam i zaštitu životne sredine, dalo saglasnost da se BiH prikljuciti platformi DANUBIS, kojom bi se postiglo unapređenje rada svih vodovodnih JKP u BiH.

U okviru projekta GIZ, ORF i MMS sprovodi se ispitivanje tržišta u svrhu razvijanja proizvoda koji su ekonomski održivi i usmjereni ka zahtjevima tržišta, s ciljem da se poboljšaju usluge u sektoru vodoprivrede u JE. Nakon prikupljanja podataka, sagledavanja stanja i istaknutih problema u poslovanju Vodovodnih JKP, predstavnici Pododbora UPKP FBiH će sugerisati međunarodnim organizacijama koji su najčešći problemi koje treba rješavati preko ponuđenih projekata, koje finansiraju međunarodne organizacije. Zajednički zaključak svih učesnika je da svi moramo biti aktivniji i da se trebamo uključivati u ponuđene projekte. UPKP FBiH ima obavezu koordiniranja i kontakta sa članicama, u suprotnom vodovodna JKP BiH neće se imati mogućnost apliciranja za projekte koji će se finansirati od međunarodnih organizacija i to isključivo preko UPKP FBiH i Udruženja vodovoda RS.

ZAPISNIK I ZAKLJUČCI SA PRVOG RADNOG SASTANKA PODODBORA UPKP FBIH ZA VODOSNABDIJEVANJE I KANALIZACIJU U FEDERACIJI BIHdokument
„PROGRAMI JAČANJA KAPACITETA JKP/JVP u okviru međunarodnih razvojnih projekata u Jugoistočnoj Europi“prezentacija
REGULATORNI OKVIR ZA ODREĐIVANJE CIJENA USLUGA  VODOSNABDIJEVANJA/VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI prezentacija

Informacija Stručnog tima UPKP FBiH o Nacrtu Zakona o porezu na dohodak i Nacrtu Zakona o doprinosima

Informacija Stručnog tima UPKP FBiH o Nacrtu Zakona o porezu na dohodak i Nacrtu Zakona o doprinosimadokument

Poziv Vodovodnim JKP u FBiH za sastanak

Poziv Vodovodnim JKP u FBiH za sastanakdokument

Informativni paketi - Konferencija u Banja Luci

u Banja Luci je 5. i 6. aprila 2017. godine održana regionalna konferencija pod nazivom „Održivost vodnih usluga u Bosni i Hercegovini“. U okviru konferencije učesnici su se upoznali sa planiranim programima za jačanje kapaciteta koji su organizirani kroz program „Dunavsko partnerstvo za učenje“ i čiji početak se očekuje u narednom periodu.

Ovom prilikom vas obavještavamo da je produžen rok za registraciju do 8. maja 2017. godine.

Za svaki od navedenih programa jačanja kapaciteta su pripremljeni informativni paketi koje Vam dostavljamo u prilogu. Informativni paketi sadrže:

a. Informativni letak za programe upravljanja imovinom, energijska efikasnost i upravljanje ne-prihodovanom vodom;

b. Pozive za učešće u programima s detaljnijim informacijama o programima;

c. Registracijske obrasce za JVP/JKP.

Upravljanje imovinom_Letakdokument
Upravljanje imovinom_Pozivnicadokument
Upravljanje imovinom_Obrazac za prijavudokument
Energijska efikasnost_Letakdokument
Energijska efikasnost_Pozivnicadokument
Energijska efikasnost_Obrazac za prijavudokument
Upravljanje ne-prihodovanom vodom_Letakdokument
Upravljanje ne-prihodovanom vodom_Pozivnicadokument
Upravljanje ne-prihodovanom vodom_Obrazac za prijavudokument

Održivost vodnih usluga u Bosni i Hercegovini

5. i 6. Aprila 2017. godine u Banja Luci je održana regionalna konferencija pod nazivom ¨Održivost vodnih usluga u BiH“ u organizaciji Udruženja za oblasti voda i zaštitu okoliša ¨Aquasan mreža u BiH¨, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u BiH, Udruženja ¨Vodovodi Republike Srpske¨ i Udruženja poslodavaca komunalne privrede Federacije BiH, te Savez općina i gradova FBiH i Savez opština i gradova RS.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Lista pododbora UPKP FBiH

Usvojena lista Pododbora UPKP FBiHdokument

Poslovnik o radu Pododbora Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u F BiH

Poslovnikdokument

Obavijest

Obaviještavaju se članice Udruženja da se planirana Skupština Udruženja umjesto zakazanog termina 20.10.2016. godine pomjera za 03.11.2016. godine, zbog nemogućnosti tehničke organizacije.

OKVIRNI KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI KOMUNALNE PRIVREDE ZA TERITORIJU FEDERACIJE BiH

Na osnovu Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), Općeg kolektivnog Ugovora za teritoriju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/16), Reprezentativno Udruženje poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH i Reprezentativni Sindikat radnika komunalne privrede u Federaciji BiH zaključili su Okvirni kolektivni ugovor za oblast komunalne privrede u Federaciji BiH koji je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 79/16.

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje da važi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede za teritoriju Federacije BiH( "Službene novine Federacije BiH", broj 48/06 i 75/07).

Okvirni kolektivni ugovor (Službene novine Federacije BiH broj 79/16)dokument

ODGOVOR SAMOSTALNOM SINDIKATU RADNIKA KOMUNALNE PRIVREDE U FEDERACIJI BiH - Nastavak pregovora

DOPISdokument

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA KOMUNALNE PRIVREDE U FEDERACIJI BiH - Poziv za pregovaranje oko Okvirnog granskog kolektivnog ugovora komunalne privrede za teritoriju Federacije BiH

DOPISdokument

UPUTE O POSTUPANJU SA RADNOM KNJIŽICOM NAKON 30.06.2016. GODINE

UPUTEdokument

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA - Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u FBiH

DOPISdokument

UPRAVNI ODBOR, 137 sjednica - U sklopu Tačke 5.

Dunav vode - Program za Natječaj za financijske potpore

Rok za podnošenje prijava: 30. 09.2016

Obrazac za prijavudokument

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Granski Kolektivni ugovor za oblast komunalne privrede u FBiH

Dopisdokument
Akt Premijera Vlade FBiHdokument

Odgovor Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - Urgencija za izdavanje Rješenja o reprezentativnosti Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH

Odgovor Federalnog ministarstva rada i socijalne politikedokument
Dopisdokument

UDRUŽENJE POSLODAVACA F BIH - Zajednički sastanak

DOPISdokument

Projekat „Regulatorni okvir za određivanje cijena vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u BiH“ – Imenovanje člana projektnog odbora

DOPISdokument

Inicijativa za dopunu Zakona o poreznoj upravi

DOPISdokument

IZVJEŠTAJ O ORGANIZOVANJU SEMINARA

Predstavljanje rezultata regionalnog projekta “Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Europi”
 

Seminar je održan 26.04.2016. godine u Sarajevu u hotelu „Terme“ na Ilidži, uz učešće 25 polaznika, članica UPKP FBiH.

Učesnike seminara je pozdravio i obratio im se potpredsjednik UO UPKP FBiH gosp. Baltić Kemal.

Predstavnici JKP koji su učestvovali u realizaciji Projekta prošli su obuku za certificirane obučene trenere i time se osposobili da prenesu svoja znanja kolegama u drugim općinama i JKP.

U tom cilju UPKP FBiH je organizovalo seminar na kojem su svoja znanja i stečena iskustva prezentirali obučeni treneri iz:

1. JKP „ČISTOĆA“ d.o.o. Cazin
2. KP „RAD“ d.o.o. Tešanj

Svrha seminara je bila da obučeni treneri, predstavnici pilot općina i JKP u FBiH (Cazin i Tešanj) prezentiraju SWIS i CFM modele članicama UPKP FBiH, a za koje su prošli obuku 31.03. i 01.04.2016. godine u Sarajevu, kako bi što veći broj naših članica zainteresovali za njihovu primjenu i korištenje metoda za prikupljanje podataka o čvrstom otpadu. Cilj je također i uspostavljanje regionalnog dijaloga kao i u BiH u oblasti upravljanja otpadom (prikupljanje i obrada podataka) i uvođenje metodologije u nacionalne okvire.

Model za određivanje troškova i finansiranje upravljanja čvrstim otpadom u Jugoistočnoj Evropi CFM Model
MODEL ZA ODREĐIVANJE TROŠKOVA I FINANCIRANJE UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM U JUGOISTOČNOJ EUROPI - CFM MODELPrezentacija
PREZENTACIJA PROJEKTA „PRIKUPLJANJE PODATAKA O ČVRSTOM OTPADU U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE”Prezentacija
Model troškova i finansijaKorisnički priručnik
Trening trenera za primjenu SWIS i CFM alataUpitnik za podatke potrebne tokom treninga
Metodologija primjene modela općinskog informacionog sistema za upravljanje komunalnim otpadom (SWIS)
INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM - SWISPrezentacija
SWISExcel Model
Rezultati mjerenja sastava i količina proizvedenog komunalnog otpada u općini CazinPrezentacija
Model opštinskog informacionog sistema za upravljanje čvrstim otpadom -SWISUputstvo za korisnike
Izvještajdokument
Dnevni reddokument
Poziv za učešće na seminarudokument
Poziv za učešće na seminarudokument
Inicijativa učesnika Seminaradokument

Nacionalna konferencija ''Upravljanje smanjenjem neprihodovane vode u Bosni i Hercegovini''

U četvrtak, 21. aprila 2016. godine, u Neumu je održana nacionalna konferencija pod nazivom ''Upravljanje smanjenjem neprihodovane vode u Bosni i Hercegovini (BiH)''.

Konferenciju su zajednički organizirali Udruženje „Aquasan mreža u BiH“, Udruženje „Vodovodi RS“ i Udruženje poslodavaca komunalne privrede FBiH.

Konferenciji je prisustvovalo više od 80 učesnika, predstavnici javnih vodovodnih preduzeća (JVP) iz cijele Bosne i Hercegovine, predstavnici njihovih osnivača (jedinica lokalne samouprave (JLS), entitetskih i kantonalnih ministarstava vodoprivrede i zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša, kao i drugih relevantnih aktera iz Bosne i Hercegovine, uključujući predstavnike implementatora projekta i donatora.

Kao glavni zaključci konferencije izdvojeni su:

- U svrhu smanjivanja troškova, odnosno postizanja veće održivosti usluga i poslovanja, JVP u BiH moraju intenzivirati napore na smanjenju ne-prihodovane vode u svojim vodovodnim sistemima.
- JLS će osigurati veću financijsku podršku svojim JVP za projekte smanjenja ne-prihodovane vode i povećanja energetske efikasnosti, pod uslovom da JVP kroz detaljno argumentirane projektne prijedloge ili audite, te akcione planove iniciraju podršku od strane JLS. JVP trebaju precizno navesti financijske rezultate, odnosno sve uštede i koristi koje se mogu ostvariti kroz projekte smanjenja ne-prihodovane vode.
- JLS i JVP očekuju od resornih ministarstava vodoprivrede i zaštite okoliša da u narednom periodu iniciraju i razmotre sa međunarodnim financijskim institucijama mogućnost uspostave revolving fonda za podršku održivosti i razvoja komunalnih vodnih usluga.
- Udruženja JVP i Savezi općina i gradova, zajedno sa resornim ministarstvima vodoprivrede i zaštite okoliša, i njihovim agencijama i fondovima trebaju što prije početi sa uspostavom sistema obučavanja i certificiranja zaposlenih u sektoru komunalnih vodnih usluga.

Reforma sektora komunalnih vodnih usluga i jačanje kapaciteta za efikasne i održive usluge

SAOPĆENJEdokument