Jadranska bb/2, 71000 Sarajevo, upkp@bih.net.ba, tel/fax:+387 33 217 419
Udruženje / Udruga poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH

Problematika zbrinjavanja komunalnog otpada u Federaciji BiH i posljedice neusvajanja Strategije o zaštiti okoliša u Federaciji BiH

Odgovore na pitanja sačinio je Stručni tim UPKP FBiH, koji su bili predočeni Upravnom odboru (kao informacija) na 154. sjednici, održanoj 11.06.2019. godine.

Održan “Drugi Simpozij upravljanja komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u FBiH”

U organizaciji UPKP FBiH, 28.03.2019. godine u Sarajevu je uspješno održan “Drugi Simpozij upravljanja komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u FBiH”, na kojem je bilo prisutno više od 110 učesnika i gostiju.

Pored velikog broja predstavnika JKP iz svih deset kantona FBiH, Simpoziju su se odazvali predstavnici Svjetske banke, Saveza općina i gradova FBiH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog fonda za zaštitu okoliša, predstavnici komunalnih preduzeća i udruženja iz Srbije i Hrvatske, veći broj Resornih kantonalnih ministarstava (7), veliki broj predstavnika općina (18), i gradova, profesori i studenti mašinskog i građevinskog fakulteta, nevladine organizacije EGEA-Internacionalno udruženje mladih studenata geografa, CENER 21, ENOVA, TERAKON, itd...

Prezentacije:
ENERGETSKA EFIKASNOST
Jugozapadna magistrala-Magistralni vrelovod na trasi GGM-a- JP GRIJANJE ZENICA Prezentacija
SNABDIJEVANJE GASOM KANTONA SARAJEVO Prezentacija Sarajevogas -Nihada Glamoč
SISTEM DALJINSKOG GRIJANJA KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" d.o.o - PROJEKTI ZA POVEĆANJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA Prezentacija KJKP Toplane Sarajevo
ENERGETSKA EFIKASNOST NA POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA SARAJEVA KJKP VIK Sarajevo-Energetska efikasnost PPOV Butila
UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM
Projekt „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” ALBA ZENICA Prezentacija
Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša – „Otpad nije smeće“ Prezentacija KJKP Rad- Sarajevo
UPRAVLJANJE VODAMA
Projekat dugoročnog vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda Tuzla JKP VIK-TUZLA Prezentacija
PRIMJER DOBRE PRAKSE UPRAVLJANJA NEOPRIHODOVANOM VODOM JKP VIK-VELIKA KLADUSA Prezentacija
PROJEKAT DOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODOVODNOG SISTEMA OPĆINE VISOKO Prezentacija JKP VISOKO-VISOKO
ENERGETSKA EFIKASNOST NA POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA SARAJEVA KJKP VIK Sarajevo-Energetska efikasnost PPOV Butila
UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM
PROBLEM SA POSTOJEĆIM GROBLJIMA TE MOGUĆNOST DUGOROČNOG RJEŠENJA PROBLEMA ZA GRAD TUZLU - OSVRT NA PROJEKAT GRADSKOG GROBLJA „DREŽNIK” KOJI JE IZRADIO UO ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA TUZLA - JKP KOMEMORATIVNI CENTAR -TUZLA Prezentacija
KOMPLEKS KREMATORIJA I MEMORIJALNOG CENTRA Prezentacija KJKP POKOP SARAJEVO
TEHNIX
Uloga proizvodnje energije iz otpada u kružnom gospodarstvu TEHNIX Prezentacija

Simpozij je bio propraćen na nekoliko TV i radio stanica (TV N1; TV HAYAT, KANTONALNA TVSA, RTV HRT, kao i na i nekoliko portala.

Na web stranici UPKP FBiH mogu se pogledati objave tv kuca, portala i printanih medija, kao i gostovanje predsjednika gosp Babić Selima u emisiji Jutarnji program TV1, TV Hayata „Dobar dan BiH“ program uživo, te na nekoliko portala INFO N1, FENA, START BiH itd.

Zahvaljujemo se Organizacionom i Stručnom odboru UPKP FBiH gospodi: Babić Selimu, Muzur Azri, Berbić Aidu, Glamoč Nihadi, Džubur Admiru, Kekić Edinu, Čaušević Osmanu, Hodžić Asmiru, Bećirović Admiru, Zečević Hazimu, Čukojević Maidi i ostalim učesnicima u pripremi i organizaciji Simpozija.

Posebnu zahvalnost upućujemo našim članicama koje su sačinile i prezentirale svoje stučne radove: KJKP „ViK“ SARAJEVO gđa. Mujačić Belma; JKP „VIK“ TUZLA gosp. Berbić Aid, JKP „VIK“ V.KLADUŠA gosp. Čaušević Osman, JKP „VISOKO“ Visoko, gosp. Delibašić Dino, ALBA ZENICA gosp. Dautbegović Džafer, KJKP „RAD“ SARAJEVO gosp. Ramić Mirza, KJKP „SARAJEVOGAS“ SARAJEVO gđa. Glamoč Nihada, JP „GRIJANJE“ ZENICA gosp. Emir Hekić, KJKP „TOPLANE“ SARAJEVO gosp. Salihović Asmir, KJKP „ViK“ SARAJEVO gosp. Busuladžić Ahmed, JKP „KOMEMORATIVNI CENTAR “ TUZLA gosp. Latifagić Faruk i KJKP „POKOP“ SARAJEVO gosp. Hodžić Asmir, koji su uložili maksimum truda na organizaciji i bez kojih Simpozij ne bi bio ovako uspješan.

Zaključke sa Simpozija kao i više informacija dostavit ćemo nakon redakcije, koje ćemo postaviti i na web stranici UPKP FBiH.

Na naznačenim linkovima može se pogledati dio objava na portalima:
START BIH
FENA
N1 INFO
Na sljedećim linkovima mogu se pogledati video prilozi o Simpoziju:
1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17